igbd

Dodatna uputstva džematima…..

Dr. Osman Kozlić

Dodatna uputstva džematima Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj u vezi obustave svih aktivnosti zbog pandemije koronavirusa

Islamska zajednica Bošnjaka u Njemačkoj

Poštovani glavni imami, imami, predsjednici džemata i članovi džematskih odbora, poštovani članovi i pripadnici Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj!

Es-Selamu alejkum!

Imajući u vidu proglas o potpunoj obustavi svih aktivnosti u našim džematima na području SR Njemačke, dužni smo Vam uputiti nekoliko dodatnih pojašnjenja:

Ovo iskušenje koje nas je zadesilo najbolja je prilika da pokažemo da smo na individualnom i kolektivnom planu muslimani u pravom smislu te riječi, a to znači, oni koji promiču i podržavaju ono što svi ljudi smatraju dobrim i korisnim (ma’ruf) i oni koji od zla i svega što je zlo, loše i štetno, odvraćaju. S druge strane, kao muslimani koji smo prihvatili uvjeti boravka i života u ovoj zemlji, dužni smo poštovati zakone zemlje u kojoj živimo, kao i smjernice i uputstva nadležnih organa i institucija koje brinu o našim životim, imetku našem, našem zdravlju i zdravlju svih drugih ljudi.

Obustava svih aktivnosti u džematima znači da se obustavljaju i dnevni namazi u džematima, te da se isti obavljaju u kućama. Džamije i centri se zaključavaju, a na ulazu se postavlja obavještenje na njemačkom i bosanskom jeziku (i drugom, ako ima potrebe) o razlozima obustave svih aktivnosti do daljnjeg ili do okončanja vanrednih mjera. Isto takvo obavještenje postaviti na službene stranice džemata.

Imami trebaju biti dostupni svojim džematlijama sa kojima kontaktiraju putem telefona, maila i društvenih mreža. Preporučuje se da džemat uvede poseban broj preko kojeg će neko stalno biti dostupan i odgovarati na pozive. To se posebno odnosi na one naše džematlije koji trebaju naš savjet, koji imaju kakav upit, one kojima je potrebna socijalna skrb ili pomoć da im se kupe lijekovi ili neke druge nužne stvari.

Imam, predsjednik džemata i članovi džematskog odbora dužni su redovno obilaziti džematske prostorije, održavti ih čistim i prozračenim. U slučaju da se u vrijeme pandemije u džematu pojavi smrtni slučaj ili više takvih slučajeva, donijeće se posebne upute. Imam, predsjednik džemata i članovi džematskog odbora dužni su članovima i pripadnicima naše Zajednice kontinuirano ukazivati na potrebu da se društveni život svede na minimum. Imam, predsjednik džemata i članovi džematskog odbora odgovorni su za provođenje privremene odluke o obustavljanju svih aktiviteta u džematima.

Moleći Uzvišenog Allaha da nam u ovoj situaciji olakša i pomogne da prevladamo ovosvjetske poteškoće i iskušenja, sve Vas molimo da budete strpljivi, u duhu kur’anske upute:

”O vi koji vjerujete! Strpljivi budite, jedni drugima strpljenje preporučujte i oprezni i budni budite, ako želite biti spašeni”. Ali Imran, 200.

Dr. Osman Kozlić
Muftija/Predsjednik IZBNJ

Check Also

KRaljevaSutjeska

Do noći  Lejletu’r-regaib jos……dana

Lejletu’r-regaib – četvrtak, 26. januar 2023. To je noć u kojoj je majka Amina zanijela …

sadzid foto

MANIFESTACIJA – Preuzimanje dužnosti novog imama Sadžid ef. Jusić-a

Uz zahvalu Allahu dž.š.koji nam je to omogućio, u subotu smo obilježili manifestaciju preuzimanja dužnosti novog Imama...