Do noći  Lejletu’r-regaib jos……dana

KRaljevaSutjeska

Lejletu’r-regaib – četvrtak, 26. januar 2023.

To je noć u kojoj je majka Amina zanijela Božijeg poslanika Muhammeda, neka je spas i mir Božiji na njega. U narodu se naziva noć želja a obilježava se dovama, učenjem mevluda i drugim Bogu ugodnim sadržajima.Check Also

mevlud

Do mevluda – povodom rođenja Božijeg poslanika Muhammeda, a.s jos….dana

Mevlud – rođenje Božijeg poslanika Muhammeda, a.s, – srijeda, 27. septembar 2023. Posljednji Božiji poslanik …

ilmije

Do dana udruženja ilmijje jos….dana

Dan Udruženja ilmijje, četvrtak, 28. septembar 2023. Ovaj se dan obilježava kao dan Udruženja ilmijje, …