4FCE1E0A C15C 44FA AF48 CFA4B80FB00D

Islamska zajednica BiH formira nove džemate u dijaspori

Osma redovita sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u četvrtak u Sarajevu, pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića.

Na osnovu prijedlog Uprave za obrazovanje usvojene su izmjene i dopune nastavnog plana i programa islamskog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vjeroučiteljima, priopćeno je iz Rijaseta. Donesen je okvirni školski kalendar za medrese za školsku 2019/2020. godinu, te zajednička jezgra nastavnog plana i programa medresa. Također su odobrene izmjene i dopune nastavnih planova i programa na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Primljena je k znanju Informacija o održanom savjetovanju sa dekanima i prodekanima za nastavu fakulteta IZ-a. Rijaset je razmatrao i usvojio Izvještaj o mektebskoj nastavi za 2018. godinu i kalendar mektebske nastave za 2019/2020., te Izvještaj o provedbi plana ramazanskih aktivnosti. Usvojen je Prijedlog rebalansa budžeta Rijaseta za 2019. godinu, priopćeno je. Razmatran je prijedlog Statuta Islamske zajednice u Hrvatskoj, na koji je Rijaset dao pozitivno mišljenje. Utvrđen je prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta kao i prijedlog prečišćenog teksta Pravilnika o izboru reisu-l-uleme.  Razmatran je Prijedlog za izmjenu zaključka Rijaseta o zaštiti vakufske imovine i imovine Bošnjaka u RS-u, te je isti usvojen uz predložene mjere. Na sjednici su također, navode, razmatrani Pravilnici o plaćama i naknadama u Vakufskoj direkciji, Gazi Husrev-begovoj biblioteci i Media centru Islamske zajednice, te data saglasnost za njihovu primjenu. Donesene su odluke o formiranju novih džemata u dijaspori (Austrija, Belgija, Njemačka, Švedska i Irska). Razmatrani su zahtjevi Ureda za društvenu brigu i donesene odluke o istima. Rijaset je također rješavao i radno-pravne statuse uposlenika organa i institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz Rijaseta IZ BiH.

Check Also

KRaljevaSutjeska

Do noći  Lejletu’r-regaib jos……dana

Lejletu’r-regaib – četvrtak, 26. januar 2023. To je noć u kojoj je majka Amina zanijela …

sadzid foto

MANIFESTACIJA – Preuzimanje dužnosti novog imama Sadžid ef. Jusić-a

Uz zahvalu Allahu dž.š.koji nam je to omogućio, u subotu smo obilježili manifestaciju preuzimanja dužnosti novog Imama...