po

Broj kurbana za akiku

PITANJE:
Esselamu alejkum!

Moje pitanje je vezano za “akiku“, odnosno zalog za novorođenče. Naime, prilikom informisanja o navedenom pitanju na internetu, uočio sam da islamski pravnici imaju različit stav oko akike, u dijelu koji se odnosi na broj kurbana koji se kolju za muško dijete ( 1 ili 2 ) i za žensko dijete jedan kurban.

Molim da mi odgovorite kakav je stav IZ BiH o navedenom pitanju?

ODGOVOR:

Za akiku je dovoljan jedan kurban bilo dijete muško ili žensko. Ko zakolje više od jednog kurbana to je bolje. Akika inače nije obavezna (vadžib), nego nešto što je preporučeno, a u našem mezhebu ona je samo dozvoljen čin. Tačno je da ima mišljenja da za muško dijete treba zaklati dva kurbana, međutim, ako se zakolje samo jedan kurban, propis će biti izvršen.

Check Also

sadzid foto

MANIFESTACIJA – Preuzimanje dužnosti novog imama Sadžid ef. Jusić-a

Uz zahvalu Allahu dž.š.koji nam je to omogućio, u subotu smo obilježili manifestaciju preuzimanja dužnosti novog Imama...

lili popper lu15z1m KfM unsplash

ZAPOSTAVLJENI SUNNET POSLANIKA, A.S.,.

TEMA: Od sunneta koji su zapostavljeni i rijetko se kada primjenjuju je činjenje sedžde zahvalnosti ( sudžudu-š-šukr)....