Umjerenost u prakticiranju ibadeta Internet Explorer 2017 06 14 14 29 10

Umjerenost u prakticiranju ibadeta

Poslanik, a.s., je uvijek birao ono što je bilo najlakše, najprikladnije ljudima i preporučio je da se bira ono što je manja šteta za vjernika

Umjerenost u prakticiranju ibadeta Internet Explorer 2017 06 14 14 29 10

Poslanik islama Muhammed, a.s., poslan je od Boga kako bi ljude podučio mudrosti i kako bi im olakšao njihov dunjalučki život u svakom pogledu. Muhammed, a.s., ukazujući na to da on nikako nije poslan da otežava ljudima, niti da ih opterećuje onim što ne mogu podnijeti kaže: „Allah me zaista nije poslao da budem grub niti da otežavam, već da podučavam i olakšavam.“(Muslim). Kada god bi podučavao svoje drugove, upozoravao ih je da ne pretjeruju u vjeri niti u prakticiranju vjerskih propisa i ibadeta, jer to je upravo bilo razlogom propasti prijašnjih naroda, pa bi im govorio: „Čuvajte se pretjerivanja u vjeri, zaista one prije vas je upropastilo to što su pretjerivali u vjeri.“(Ibn Madžeh) Također bi govorio: „Olakšavajte, a ne otežavajte i obveseljavajte, a nemojte rastjerivati. (Buhari i Muslim)“ Umjerenost je pojam koji svoje uporište crpi iz  Kur’ana gdje Uzvišeni Allah kaže: „Mi smo vas učinili Ummetom, narodom srednjeg puta ili umjerenosti.“ (El-Bekare: 143) Allah dž.š., u suri Hud u 112. ajetu se obraća Muhammedu, a.s., pa kaže: „Ti idi Pravim putem, kao što ti je naređeno, i nek’ tako postupe i vjernici koji su uz tebe, i ne pretjerujte, jer On dobro vidi ono što radite.“

(Izvor: www.preporod.com)

Check Also

KRaljevaSutjeska

Do noći  Lejletu’r-regaib jos……dana

Lejletu’r-regaib – četvrtak, 26. januar 2023. To je noć u kojoj je majka Amina zanijela …

sadzid foto

MANIFESTACIJA – Preuzimanje dužnosti novog imama Sadžid ef. Jusić-a

Uz zahvalu Allahu dž.š.koji nam je to omogućio, u subotu smo obilježili manifestaciju preuzimanja dužnosti novog Imama...